SLO TrailO Champs - Relay

Invitation

PlaceMlaka pri Kranju, Slovenia

Competition Centre: Restaurant and guesthouse Dežman (link)

Date: April 7th, 2018

Competition: Slovenian TrailO Championship - Relay

Organizer: OK Trzin

Competition manager & course setter: Krešo Keresteš

Jury: Tjaša Jug, Alberto Grilli, Emil Kacin

Classes: TrailO team (3-member teams), TrailO individual (individual competitors)

EntriesOrienteeringonline until April 2nd.

Entry fees:

TrailO team: 24 EUR per team

TrailO individual: 8 EUR

Entry fees will be after April 5th 50% higher.

Payment in the competition centre before the start.

Map: NEW MAP (August 2017), ISSOM, 1:4000 / 2,5 m; part of the map Mlaka (link)

TerrainPredominantly flatland karst terrain. Many depressions formed on a conglomerate basis. Many paths. Different visibility due to vegetation.

Program:

 • 13.00-13.30 - Opening of Competition Centre
 • 14.00 - Group start of the relay (first legs)
 • 14.30 - Group start of the second legs
 • 15.00 - Group start of the third legs
 • 17.30 - Prize giving ceremeny

Proposal for the TrailO weekend:

Saturday, April 7th

 • 14.00 - Mlaka pri Kranju - National TrailO Championship - Relay

Sunday, April 8th

 • 11.00 - Ajdovščina - National TrailO Championship - TempO (Invitation)

Courses and distances:

The relay course consists of 3 PreO courses each 1,6 km long, 12 controls. Time limit is 84 min. per each competitor. PreO start and finish are on the same place. Because start and finish are in the forest, we recommend to the competitors to take their stools or lining for sitting.

TempO station is after PreO part, 1 station with 8 controls. First leg competitors go first to the TempO station, then second leg and at the end third leg competitors. The competitors who have already done with the TempO station can observe the competitors at the station.

Distance Competition Centre - Start: 1,15 km (0,9 km is possible to do by car).

Distance Finish - TempO station: 0,6 km

Distance TempO station - Competition Centre: 0,4 km (0,85 km to the car if you use it on a way to the Start).

Other important information about competition:

 • Competitors can use their own puncher.
 • Paralympic competitors have extra time to complete the course. 

ToilettesToilettes will be available in Competition Centre. 

Prizes: Medals for National Championship and practical prizes for the best three teams and individuals.

Information: 

 

Razpis

Kraj: Mlaka pri Kranju

Tekmovalni center: Restavracija in gostišče Dežman (link)

Datum: 7. 4. 2018

Tekmovanje: Državno prvenstvo v precizni orientaciji - štafete

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja & traser: Krešo Keresteš

Tekmovalna komisija: Tjaša Jug, Alberto Grilli, Emil Kacin

Kategorije: TrailO team (3-članske ekipe; samo polne klubske štafete štejejo za Državno prvenstvo), TrailO individual (posamezni tekmovalci)

Prijave: Orienteeringonline do 2. aprila.

Startnina:

TrailO team: 24 EUR za ekipo

TrailO individual: 8 EUR

Startnine bodo po 5. aprilu 50% višje.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom.

Karta: NOVA KARTA (avgust 2017), ISSOM, 1:4000 / 2,5 m; del karte Mlaka (link)

Teren: Pretežno ravninski kraški teren. Veliko vrtač nastalih na konglomeratni podlagi. Veliko poti. Različna vidljivost zaradi vegetacije.

Program:

 • 13.00-13.30 - odprtje tekmovalnega centra
 • 14.00 - skupni start štafet (prvih predaj)
 • 14.30 - skupinski start drugih predaj
 • 15.00 - skupinski start tretjih predaj
 • 17.30 - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Predlog za orientacijski vikend:

Sobota, 7. april

 • 14.00 - Mlaka pri Kranju - Državno prvenstvo v precizni orientaciji - štafete

Nedelja, 8. april

 • 11.00 - Ajdovščina - Državno prvenstvo v precizni orientaciji - TempO (Razpis)

Proge in razdalje:

Štafetno progo sestavljajo 3 PreO proge vsak dolžine 1,6 km, 12 kontrol. Časovni limit je 84 min. za vsakega tekmovalca. PreO start in cilj sta na istem mestu. Ker sta start in cilj v gozdu, tekmovalcem priporočamo stolčke ali podlago za sedenje.

PreO delu sledi TempO postaja z 8 kontrolami. S TempO postajo najprej opravijo prve predaje, nato druge in na koncu tretje. Tekmovalci, ki so že opravili s TempO postajo lahko opazujejo tekmovalce na postaji.

Oddaljenost od tekmovalnega centra do starta: 1,15 km (0,9 km je možno opraviti z avtom).

Oddaljenost od cilja do TempO postaje: 0,6 km

Oddaljenost od TempO postaje do tekmovalnega centra: 0,4 km (0,85 km do avta, če ste se z njim pripeljali v bližino starta).

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na obeh preO tekmovanjih.
 • Tekmovalci invalidi imajo določen daljši čas za dokončanje proge.

WC: WC bo na voljo v tekmovalnem centru.

Nagrade: medalje za Državno prvenstvo in praktične nagrade za najboljše tri ekipe in posameznike.

Informacije: