Kolofon

Vzdrževanje

Spletna mojstrica: Metka Udovič, metkaudovic78@gmail.com 

Prijave: Mateja Keresteš, mateja.kerestes@bmwgroup.com

Postavitev

Vsebina: Krešo Keresteš, 

Izdelava: Klemen Kenda,