Rak TrailO 2020

Invitation

PlaceRakov Škocjan (link), Slovenia

Date: April 18th - 19th, 2020 - POSTPONED to October 3rd - 4th, 2020

Competition: 2x PreO. WRE (World Ranking Events), ECTO (European Cup in Trail Orienteering), CHIS TrailO Cup (TrailO Cup of competitions organized in Croatia, Hungary, Italy and Slovenia).

Organizer: OK Trzin

IOF Event Adviser: Ján Furucz

Competition manager: Krešo Keresteš

Course planner: Krešo Keresteš

Classes: Elite (O - open, P - physically challenged, J - juniors), A

Entries: until April 5th! Eventor for the Entries in Elite class: PreO 1 and PreO 2OO.net for the entries in the A class.

Entry fees:

Elite class: 20 EUR for each competition.

A class: 10 EUR for each competition.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Payments for entry fees can be made by bank transfer or in cash.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. You will receive the invoice in the Event Centre.

Make a payment only in euros to the following account:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Please, make the transaction to the bank account no later than on March 30th. Later payments can be made only in cash in the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Maps: ISSOM, scale 1:4000 / 2 m. The NEW MAP made by Petteri Hakala will be used for both events.

Terrain:

Program:

Saturday, April 18th

 • 9.30 - opening of the Event Centre
 • 11.00 - start of the PreO competition

Sunday, April 19th

 • 9.00 - opening of the Event Centre
 • 10.00 - start of the PreO competition
 • 15.30 - prize giving ceremony

Paths:

Path on the both course is good gravel road.

Organizers will not provide any assistant. If you need an assistent on the course, please arrange your own assistant. 

Event Centres:

The Event Centre will be in _.

The way to the Event Centre will be marked from the Unec higway exit on each junction.

The way to the start will be marked only in the bulletin.

Other important information about competition:

 • SI system will be used for time-keeping on the both preO courses, in Elite and A classes. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be rented for 2 EUR per each competition.
 • SI system will be used for recording answers in the Elite class.
 • Punchers will be used for recording answers in the A class. Please, bring your own puncher. It will be possible to borrow a puncher.

Toilettes: Toilettes will be available in the Event Centre. 

Prizes: Medals and practical prizes for the best in each class.

Information:

 • Facebook


 


 

Razpis

Kraj: Rakov Škocjan (link)

Datum: 18. - 19. 4. 2019 -  PRESTAVLJENO na 3. - 4. oktober 2020

Tekmovanje: 2x PreO. ECTO (Evropski pokal v precizni orientaciji), WRE (Svetovna rang lestvica), CHIS TrailO Cup v precizni orientaciji (Pokalno tekmovanje v precizni orientaciji tekem organiziranih na Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji in Sloveniji) in Slovensko PreO ligo 2020.

Organizator: OK Trzin

IOF kontrolor: Ján Furucz

Vodja tekmovanja: Krešo Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Kategorije: Elite (O - odprto, P - invalidi, J - mladinci), A

Prijave: do 5. aprila! Eventor za prijave v Elite kategoriji: PreO 1 in PreO 2OO.net za prijave v A kategoriji.

Startnina:

Elite kategorija: 20 EUR za vsako tekmo,

A kategorija: 10 EUR za vsako tekmo.

Za registrirane tekmovalce OZS bo startnina 50% nižja.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Plačilo štartnine lahko opravite z bančnim nakazilom ali v gotovini.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Račun za plačilo boste prejeli v tekmovalnem centru.

Plačilo opravite na naslednji račun:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

Prosimo, da transakcijo na bančni račun opravite najkasneje do 30. marca. Kasnejša plačila lahko opravite samo z gotovino v tekmovalnem centru, kjer boste prejeli potrdilo o plačilu.

Karte: ISSOM, 1:4000 / 2 m, NOVA Karta, ki jo je izdelal Petteri Hakala, bo uporabljena za obe tekmi.

Teren:

Program:

Sobota, 18. april

 • 9.30 - odprtje tekmovalnega centra
 • 11.00 - start TempO tekmovanja

Nedelja, 19. april

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra
 • 10.00 - start PreO tekmovanja
 • 15.30 - podelitev nagrad

Poti:

Pot na obeh progah je dobra peščena cesta.

Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta. V kolikor potrebujete asistenta na progi, si ga prosimo priskrbite sami. 

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v _.

Pot do tekmovalnega centra bo označena od avtocestnega izvoza Unec na vsakem križišču.

Pot do starta bo označena le v biltenu.

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • SI sistem bo uporabljen za merjenje časa na obeh progah, v Elite in A kategoriji. Prinesite svoj SI čip. Prosimo, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR za vsako tekmo.
 • SI sistem bo uporabljen za beleženje odgovorov v Elite kategoriji.
 • Luknjači bodo uporabljeni za beleženje odgovorov v A kategoriji. Prosimo, da prinesete lastne luknjače. Luknjači bodo na voljo za izposojo.

WC: WC bo na voljo v tekmovalnem centru.

Nagrade: medalje in praktične nagrade za najboljše v vsaki kategoriji.

Informacije:

 • Facebook