OOCup TrailO 2015

OOCup TrailO 2015

Kraj / Place: Lokve (link)

OOCup map

Datum / Date: 25. - 26. 7. 2015 / July 25th - 26th, 2015

Tekmovanje / Competition: PreO + TempO (CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2015, Slovenian PreO League 2015)

Organizator / Organizer: OK Trzin

Traser / Course planner: Krešo Keresteš

Karta / Map: izsek iz karte Poncala, 1:5.000 (prilagojena za PreO iz 1:10.000), plastnice na 5 metrov, ISOM / part of the map Poncala, 1:5,000 (adapted for TrailO from 1:10,000), contour interval: 5 metres, ISOM (footO map)

Kategorije / Classes: TrailO-Elite, TrailO-A, TrailO-N (Začetniki / Beginners)

Prijave / Entries: Orienteeringonline.net do 20. julija. Kasnejše prijave so možne, vendar za PreO bo število razpoložljivih kart omejeno. Brez omejitev za TempO. / Orienteeringonline.net until July 20th. Later entries are possible, but for PreO the number of available maps is limited. No limits for TempO.

Startnina / Entry fees:

TrailO-Elite, TrailO-A: 15 EUR za oba dneva, 8 EUR samo TempO, 10 EUR samo PreO / 15 EUR for both days, 8 EUR TempO only, 10 EUR PreO only.

TrailO-N: 10 EUR za oba dneva, 5 EUR samo TempO, 8 EUR samo PreO / 10 EUR for both days, 5 EUR TempO only, 8 EUR PreO only.

Brez popusta za prijave po 20. juliju. / Without discout for entries after the 20th of July.

Proge / Courses:

PreO (sobota) - 20 kontrol (Elite), 10 kontrol (A) in 9 kontrol (N) s 3 časovnima kontrolami na eni postaji. / PreO (Saturday) - 20 controls (Elite), 10 controls (A) and 9 controls (N) with 3 time controls at one station.

V kategoriji A in N ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene več kot 5 metrov ali manj, če so postavljene na drugem objektu. / There is no Z controls in A and N classes as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 5 metres or less if they are on the other feature.

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: 110 min (Elite), 60 min (A in N). Omejitev časa v E kategoriji: 3 min za kontrolo v 1. krogu in 2 min v 2. krogu. / Time of competitors on the course is limited: 110 min (Elite) and 60 min (A and N). Time limit for Elite class: 3 min per control in the 1st loop and 2 min per control in the 2nd loop.

TempO (nedelja) - 7 postaj s 5 kontrolami; proga je enaka za vse kategorije. To pomeni, da bodo Z kontrole za vse kategorije in da je čas omejen na vsaki postaji max. 150 sek. / TempO (Sunday) - 7 stations with 5 controls; course is the same for all classes. This means that there will be Z controls for all classes and that time on each sation is limited to max. 150 sec.

Tekmovalni center / Competition centre: Pri parkirišču. Glej zgornjo karto. / Next to the parking. Look the map above.

WC / Toilets: WCji ne bo na voljo v bližini.  / There will not be any toilets in vicinity.

Start / Start: Start je od tekmovalnega centra oddaljen _ m. Štartne liste ne bo. Štartate lahko poljubno med 14. in 16. uro v soboto in med 13. in 15. uro v nedeljo. / Start is 100 m away from the competition centre. There will not be any start list. You can start freely on Saturday between 2.00 and 4.00 pm and on Sunday between 1.00 and 3.00 pm.

Razglasitev rezultatov / Prize giving ceremony: Samo v nedeljo. Predvideno okoli 16.30. / On Sunday only. Scheduled around 4.30 pm.

Nagrade / Prizes: praktične nagrade za najboljše tri v kategoriji po dveh dneh. / Practical prizes for the best in each class after two days.

Prenočišča / Accommodation: preverite informacije na spletni strani OOCup, tekmovanja v OT / check the info at the OOCup website, FootO event (link)

Informacije / Information: