Menina TrailO 2022

Invitation (Bulletin 1)

Detailed information (Bulletin 2)

Start list

Overview map

RESULTS Overall

RESULTS PreO

MAP PreO 

SOLUTIONS PreO

Results TempO

SOLUTIONS TempO

 

Place: Menina planina & Kamnik, Slovenia

Date: September 10th - 11th, 2022

Competition: PreO + TempO, WRE (World Ranking Events), Slovenian PreO Championship.

Organizer: OK Trzin

IOF Event Adviser: Ján Furucz

Event Manager: Mateja Keresteš

Course planner: Krešo Keresteš

Classes: Elite (O - open, P - physically challenged, J - juniors), A

Maps: ISSprOM 2019-2, DIFFERENT SCALES!

Terrain:

The terrain of the PreO competition is a pre-alpine pasture. The path is a good gravel road.
The terrain of the TempO competition is the area of a school, a dorm, and a rehabilitation center. The area is paved and adapted to disabled people.

Program:

Saturday, September 10th

 • 9:00 - opening of the Event Centre
 • 9:30 - start of the PreO training (optional)
 • 12:00 - start of the PreO competition

Sunday, September 11th

 • 10:00 - opening of the Event Centre
 • 11:00 - start of the TempO competition
 • 14:30 - prize giving ceremony

Competition Center on Saturday (Dom na Menini planini, Menina 1, 3342 Gornji Grad; GPS: 46.262 N, 14.819 E)

 • The Competition Centre on Menina planina is in a mountain hut Dom na Menini planini on the altitude of 1453 m. Access will be possible via a gravel road from the south side of the mountain (Kamnik - Tuhinj Valley - Česnjice v Tuhinju - Okrog pri Motniku - Biba planina - Menina planina). Access from the NORTH side (from Gornji Grad) is NOT possible because the road is in the EMBARGOED AREA. You need your own transport to arrive. It will take about 1 hour to get from Kamnik to Menina planina.
 • Parking is available near Competition Center.
 • Toilettes will be available in the Competition Center.
 • A hot meal will be possible to order in the mountain hut.

Competition Center on Sunday (CIRIUS Kamnik, Novi trg 43 a, 1241 Kamnik; GPS: 46.219 N, 14.612 E)

 • The Competition Centre in Kamnik is in the CIRIUS Kamnik (Centre for Education and Rehabilitation of Physically Handicapped Children and Adolescents). It is possible to get to Kamnik by own and public transport (train from Ljubljana, bus).
 • Parking is available near Competition Center.
 • Toilettes will be available in the Competition Center.
 • There are many restaurants in Kamnik.

Recording system: Control cards with punchers and SportIdent for time keeping on the course will be used. ANT system will be used for time controls and on TempO stations.

Entries: Until September 1st! Eventor for the Entries in Elite class: PreO (Day 1) and TempO (Day 2). OO.net for the entries in the A class and PreO training.

Entry fees:

 • PreO training: 5 EUR.
 • Elite class: 20 EUR for each competition.
 • A class: 10 EUR for each competition.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher and accepted not later than September 7th.

Payments for entry fees can be made only by bank transfer.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team.

Please, bring the proof of the payment to the Competition Centre where you will receive the receipt of payment.

Make a payment only in euros to the following account:
Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia
IBAN: SI56 0313 1100 0191 189
SWIFT/BIC: SKBASI2X
Bank: SKB banka d.d.

Prizes: Practical prizes for the best in each class. Medals for the best Slovenian competitors in Elite class.

Information: 

 


 

Razpis (Bilten 1)

Detajlne informacije (Bilten 2)

Startna lista

Pregledna karta

 

Kraj: Menina planina & Kamnik

Datum: 10. - 11. september 2022

Tekmovanje: PreO + TempO, WRE (Svetovna rang lestvica), Slovensko PreO prvenstvo in Slovenska PreO liga 2022.

Organizator: OK Trzin

IOF kontrolor: Ján Furucz

Vodja tekmovanja: Mateja Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Kategorije: Elite (O - odprto, P - invalidi, J - mladinci), A

Karte: ISSprOM 2019-2, RAZLIČNA MERILA!

Teren:

Teren PreO tekmovanja je predalpski pašnik. Pot je dobra gramozna cesta.

Teren TempO tekmovanja je območje šole, internata in rehabilitacijskega centra. Vse površine so utrjene in prilagojene invalidom.

Program:

Sobota, 10. september

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra
 • 9.30 - start PreO treninga (opcijsko)
 • 12.00 - start PreO tekmovanja

Nedelja, 11. september

 • 10.00 - odprtje tekmovalnega centra
 • 11.00 - start TempO tekmovanja
 • 14.30 - podelitev nagrad

Tekmovalni center v soboto (Dom na Menini planini, Menina 1, 3342 Gornji Grad; GPS: 46.262 N, 14.819 E)

 • Tekmovalni center na Menini planini je v Planinskem domu na Menini planini, ki se nahaja na višini 1453 m. Dostop bo možen po gramozni cesti z južne strani gore (Kamnik - Tuhinjska dolina - Česnjice v Tuhinju - Okrog pri Motniku - Biba planina - Menina planina). Dostop s SEVERNE strani (iz Gornjega Gradu) NI možen, ker je cesta v PREPOVEDANEM OBMOČJU. Za dostop je nujen lastni prevoz. Vožnja med Kamnikom in Menino planino traja okoli 1 uro.
 • Parkirišče je na voljo pri tekmovalnem centru.
 • WC bo na voljo pri tekmovalnem centru.
 • Topel obrok bo možno naročiti v planinskem domu.

Tekmovalni center v nedeljo (CIRIUS Kamnik, Novi trg 43 a, 1241 Kamnik; GPS: 46.219 N, 14.612 E)

 • Tekmovalni center v Kamniku je v CIRIUS Kamnik (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje invalidnih otrok in mladine). V Kamnik je možno priti z lastnim in javnim prevozom (vlak iz Ljubljane, avtobus)
 • Parkirišče je na voljo pri tekmovalnem centru.
 • WC bo na voljo pri tekmovalnem centru.
 • V Kamniku je na voljo več restavracij.

Beleženje odgovorov: Uporabljeni bodo kontrolni kartoni in luknjači ter SportIdent za merjenje časov na progi. ANT sistem bo uporabljen na časovnih kontrolah in TempO postajah.

Prijave: do 1. septembra! Eventor za prijave v Elite kategoriji: PreO (1. dan) in TempO (2. dan). OO.net za prijave v A kategoriji in PreO trening.

Štartnina:

 • PreO trening: 5 EUR.
 • Elite kategorija: 20 EUR za vsako tekmo,
 • A kategorija: 10 EUR za vsako tekmo.

Za registrirane tekmovalce OZS bo startnina nižja, 12 EUR (Elite) in 8 EUR (A).

Štartnine za prijave po roku bodo 50% višje in jih bomo sprejemali najkasneje do 7. septembra.

Plačilo štartnine lahko opravite le z bančnim nakazilom.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Prosimo, da potrdilo o plačilu prinesete s seboj v tekmovalni center, kjer boste prejeli račun.

Plačilo opravite na naslednji bančni račun:

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

SWIFT/BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Nagrade: praktične nagrade za najboljše v vsaki kategoriji. Medalje za najboljše slovenske tekmovalce v kategoriji Elite.

Informacije: