News

Event information / Podatki o tekmovanju

10/3/2023

Jury / tekmovalna komisija:

Ralph Körner, Aaron Gaio, Emil Kacin


8/3/2023

PreO Sprint - A controls only / no marked viewing points

Answers will be registered by punching a control card. Competitors can use their own puncher or borrow one, where they will receive a control card.

Course - 25 A controls, 450 m long, 0 m climb; there are no time controls, TempO stations or short timed areas on the course.

Time limit - 39 min. (O & J) = 3 min. / 100 m + 1 min. / control; 48 min. (P) = 5 min. / 100 m + 1 min. / control

The best is the one who scores the most points and has the shortest time on the course.

For the calculation of CHIS points, the PreO formula will be slightly adjusted:

f = (RP + 1 - TS / TLS) * 100 / (nc + 1)

f - factor, RP - result points, TS - time on the course in seconds (in case the time limit is exceeded, the TLS value will be taken into account for TS), TLS - time limit in seconds, nc - number of controls

-----

PreO Sprint - samo A kontrole / brez označenih točk opazovanja

Registracija odgovorov bo potekala z luknjanjem kontrolnega kartona. Tekmovalci lahko uporabljajo lastni luknjač ali si ga izposodijo, kjer bodo prejeli kontrolni karton.

Proga - 25 A kontrol, dolžine 450 m, 0 m vzpona; na progi ni časovnih kontrol, TempO postaj ali krajših območij, kjer se meri čas.

ÄŒasovni limit - 39 min. (O & J) = 3 min. / 100 m + 1 min. / kontrolo; 48 min. (P) = 5 min. / 100 m + 1 min. / kontrolo

Najboljši bo tisti, ki bo dosegel največ točk in imel najkrajši čas na progi.

Za izračun CHIS točk bo PreO formula nekoliko prilagojena:

f = (RP + 1 - TS / TLS) * 100 / (nc + 1)

f - faktor, RP - rezultat v točkah, TS - čas na progi v sekundah (v primeru preseženega časovnega limita bo za TS upoštevana vrednost TLS), TLS - časovni limit v sekundah, nc - število kontrol