COVID-19

COVID-19 restrictions and requirements

 

The state of the epidemic

 

Basic requirements or provisions for participants on the competitions:

 1. If you have signs of an acute respiratory infection, stay at home.

 2. The use of the mask is also recommended outdoors and during the competition.

 3. Keep a distance of 1.5 meters from other participants.

 4. Have a disinfectant in your car and use it.

 5. Bring foil to store the map.

 6. Do not perform the competition analysis in the finish.

 7. Do not have physical contact with other participants.

 

GENERAL MEASURES to contain spread of COVID-19 infection

MEASURES on the implementation of sport activities (in Slovenian)

BORDER CROSSING

 


COVID-19 omejitve in zahteve

 

Stanje epidemije

 

Osnovne zahteve oz. določila za udeležence tekme:

 1. Če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma.

 2. Uporaba maske je priporočena tudi na prostem in med tekmovanjem.

 3. Držite se najmanj meter in pol stran od drugih udeležencev.

 4. V avtu imejte sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte.

 5. S sabo prinesite folijo, v katero pospravite karto.

 6. Analize tekmovanja ne izvajajte v tekmovalnem centru.

 7. Ne imejte fizičnega stika z drugimi udeleženci.

 

OMEJITVE in UKREPI za preprečitev širjenja okužbe

OMEJITVE pri izvajanju športnih aktivnosti