Lipica TrailO 2021

Invitation

Place: Lipica (link), Slovenia

Lipica Stud Farm

Date: March 13th, 2021

Competition: PreO, Slovenian PreO Championship.

Organizer: OK Trzin

Event manager: Mateja Keresteš

Course planner: Krešo Keresteš

Classes: Elite (O - open, P - physically challenged, J - juniors)

Entries: until March 7th! Entries at the OO.net

Entry fees:

PreO: 10 EUR for Elite competitors and 8 EUR for 16 years old or younger.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Payments for entry fees can be made only by bank transfer.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. Please, bring the proof of the payment to the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Make a payment only in euros to the following account:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Maps: ISSOM, scale 1:4000 / 2 m.

Terrain: Typical karst terrain with lots of boulders and depressions.

Program:

Saturday, March 13th

 • 11.00 - opening of the Event Centre in Lipica
 • 12.00 - start of the PreO competition
 • as soon as possible - prize giving ceremony

Paths:

Path on the course is good also for the wheelchair user. Organizers will not provide any assistant for the Elite P class.

Event Centre:

The Event Centre will be in Lipica near the former hotel Klub.

The way to the competition centre will be marked from the roundabout in Lipica.

Other important information about competition:

 • SportIdent system will be used for time-keeping. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be rented for 2 EUR.
 • Punchers will be used for the control card punching. Please, bring your own punchers.
 • FootO competition Lipica Open is postponed to November 2021.
 • All the latest information about the competition are published on the News subpage.

Toilettes: Toilettes will be available in the golf centre.

Prizes: Medals for the best three in National Championship and practical prizes for the best three individuals.

Information:

 


 

Razpis

Kraj: Lipica (link)

Datum: 13. 3. 2021

Tekmovanje: PreO, Državno prvenstvo in Slovenska PreO liga 2021.

Lipica TrailO

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja: Krešo Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Kategorije: Elite (O - odprta, P - invalidi, J - mladinci)

Prijave: do 7. marca! Prijave prek OO.net.

Startnina:

PreO: 10 EUR za tekmovalce v Elite kategoriji in 8 EUR za 16 letne in mlajše.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Plačilo štartnine lahko opravite le z bančnim nakazilom.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj v tekmovalni center, kjer boste prejeli račun.

Plačilo opravite na naslednji račun:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

Karte: ISSOM, 1:4000 / 2 m.

Teren: Tipični kraški teren z veliko kamenja in vrtačami.

Program:

Sobota, 13. marec

 • 11.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • 12.00 - start PreO tekmovanja
 • takoj, ko bo mogoče - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Poti:

Pot na PreO progi je dobra tudi za uporabnike invalidskih vozičkov. Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta za invalide.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v Lipici pri nekdanjem hotelu Klub.

Pot do tekmovalnega centra bo označena od krožišča v Lipici.

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • SportIdent sistem bo uporabljen za merjenje časa na progi. Prinesite svoj SI čip. Prosimo, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR.
 • Luknjači bodo uporabljeni za luknjanje kontrolnih kartonov. Prosimo, da svoje luknjače prinesete s seboj.
 • Tekmovanje v orientacijskem teku Lipica Open je prestavljena na november 2021.
 • Vse novejše informacije o tekmovanju so objavljene na podstrani News.

WC: WC bo na voljo v golf centru.

Nagrade: Medalje za tri najboljše na državnem prvenstvu in praktične nagrade za tri najboljše posameznike.

Informacije: