Lipica TrailO

Invitation

Place: Lokev (link), Slovenia

Lipica Stud Farm

Date: March 11th, 2023

Competition: PreO Sprint, CHIS TrailO Cup.

Organizer: OK Trzin

Event manager: Krešo Keresteš

Course planner: Mateja Keresteš

Classes: Elite (Open, Physically Challenged, Juniors)

Entries: until March 5th! Entries at the OO.net

Entry fees: 10 EUR per each competitor, 8 EUR for 20 years old or younger.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Please pay the entry fee by bank transfer.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. Please, bring the proof of the payment to the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Make a payment only in euros to the following account:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Maps: ISSOM, scale 1:4000 / 2 m, link.

Terrain: -

Program:

Saturday, March 11th

 • 12:00 - opening of the Event Centre in Lipica
 • 13:00 - start of the competition
 • 15:00 - start of the last competitor
 • 16:00 or asap - prize giving ceremony

Paths:

Path on the course is not the best, but suitable for the wheelchairs. Organizers will not provide any assistant.

Event Centre:

The Event Centre will be in Lokev at the Lokev fire station, Lokev 5G, 6219 Lokev (45.6662° N, 13.9154° E).

Other important information about competition:

 • Punchers will be used for the control card punching. Please, bring your own punchers. A few punches will be available to borrow at the Event Centre.
 • All the latest information about the competition are published on the News subpage.

Toilettes: Toilettes will NOT be provided in the Event Centre. Possible in the Sila restaurant (Lokev) and in the Hotel Maestoso (Lipica).

Prizes: Practical prizes for the best three in each sub-class.

Information:

 


 

Razpis

Kraj: Lokev (link)

Datum: 11. 3. 2022

Tekmovanje: PreO Sprint, CHIS TrailO Cup in Slovenska PreO liga.

Lipica TrailO

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja: Krešo Keresteš

Traser: Mateja Keresteš

Kategorije: Elite (O - odprta, P - invalidi, J - mladinci mlajši od 21 let)

Prijave: do 5. marca! Prijave prek OO.net.

Startnina: 10 EUR za vsakega tekmovalca in 8 EUR za 20 letne in mlajše.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Prosimo, da plačilo startnine opravite z bančnim nakazilom.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj v tekmovalni center, kjer boste prejeli račun.

Plačilo opravite na naslednji račun:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

Karta: ISSOM, 1:4000 / 2 m, povezava.

Teren:  -.

Program:

Sobota, 11. marec

 • 12.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
 • 13.00 - start tekmovanja
 • 15.00 - start zadnjega tekmovaalca
 • 16.000 oz. takoj, ko bo mogoče - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Poti:

Pot na PreO progi ni najboljša, ampak sprejemljiva za uporabnike invalidskih vozičkov. Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta za invalide.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo pri gasilskem domu PGD Lokev, Lokev 5G, 6219 Lokev (45.6662° N, 13.9154° E).

Druge pomembne informacije o tekmovanju

 • Luknjači bodo uporabljeni za luknjanje kontrolnih kartonov. Prosimo, da svoje luknjače prinesete s seboj. Nekaj luknjačev si bo možno izposoditi v tekmovalnem centru.
 • Vse novejše informacije o tekmovanju so objavljene na podstrani News.

WC: WC NE bo na voljo v tekmovalnem centru. Najbližji WC bo na voljo v restavraciji Sila (Lokev), sicer pa v Hotelu Maestoso (Lipica).

Nagrade: praktične nagrade za najboljše tri v vsaki podkategoriji.

Informacije: